Додатне информације

Рат и Библија. Николај Велимировић

Штампано издаје

Благослов: Епископ шабачко-ваљевски Лаврентије
Серија: Изабрана дела у 10 књига – књига бр. 3 (3. део)
Издато: 1996, Глас Цркве, Ваљево
Уредник издања: Љубомир Ранковић
Приредили: Љубомир Ранковић, Радован Биговић
Технички уредник: Александар Ранковић
Штампа: БИГЗ – Београд

Интернет издаје

Уредник: прот. Љубо Милошевић
Основни формат: Владимир Благојевић
Дизајн: Иван Ташић
Дигитализација: Милан Ђукић
Коректура: Татјана Радић
© Svetosavlje.org, 2006